Meedoen mogelijk maken

 

Gewoon meedoen, ook als u of uw kind een beperking of chronische ziekte heeft. Soms heeft u daar ondersteuning bij nodig. De professionele cliëntondersteuners van MEE hebben jarenlange ervaring met het ondersteunen van mensen met een beperking of chronische ziekte. Zij kennen de mogelijkheden en weten waar u tegenaan loopt. Of het nu gaat om opvoeding, ontwikkeling, werk, wonen, geldzaken of regelgeving.

 

Cliëntondersteuners van MEE geven u uitleg over ingewikkelde zaken, staan naast u en denken mee om samen een goede oplossing te vinden. Zodat u zelf weer verder kunt. Ze gaan uit van wat ú wilt en van wat u nodig heeft om zo zelfstandig en onafhankelijk mogelijk te zijn. Als het kan met hulp van uw familie, vrienden en andere betrokkenen.

 

Ondersteuning in uw gemeente

De zorg en ondersteuning voor kwetsbare mensen met een beperking wordt dichter bij huis geregeld. Daarom is uw gemeente sinds 2015 verantwoordelijk voor meer zorgtaken en ondersteuning. Daarover heeft uw gemeente afspraken gemaakt met MEE. Onze consulenten werken samen met andere professionals in wijkteams, jeugdteams bij u in de buurt. Heeft u of een gezinslid een beperking en lukt het thuis niet meer zonder ondersteuning? Of is meedoen in de samenleving door uw beperking moeilijk? Dan kunt u gebruik maken van ondersteuning in uw gemeente.

Lees meer over ondersteuning in uw gemeente en waar u uw vraag kunt stellen.

 

MEE biedt ook onafhankelijke cliëntondersteuning

bij het gesprek met uw gemeente

Stel, u hebt een (keukentafel)gesprek met een medewerker van uw gemeente. Dan vindt u het misschien prettig dat daar iemand bij zit. Die samen met u het gesprek voorbereidt. Die er op let dat u uw situatie goed en volledig uitlegt. En die meeluistert of u antwoord krijgt op al uw vragen. Daarvoor kunt u rechtstreeks MEE bellen.  De cliëntondersteuners van MEE helpen u gratis en zijn onafhankelijk van gemeenten.

Meer informatie.

bij langdurige zorg (Wlz)

MEE kan u ook helpen als u een indicatie voor langdurige zorg (Wlz) heeft. De Wet langdurige zorg is er voor mensen die de hele dag intensieve zorg of toezicht dichtbij nodig hebben. Heeft u een Wlz-indicatie en heeft u vragen over de keuze voor een zorgaanbieder of zorgvorm? Of heeft u al zorg bij een zorgaanbieder, maar wilt u die  veranderen of bent u daar niet tevreden over? Dan helpt MEE u verder. Gratis en onafhankelijk van zorgaanbieders en zorgkantoor. U kunt MEE rechtstreeks bellen.

Meer informatie.